POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU: este-dent.eu

 
 1. Zakres Polityki prywatności i cookies
Administratorem danych jest Art-Dent Spółka Cywilna Joanna Janic, Tomasz Janic ul. Beskidzka 34 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (dalej „Firma”, „my” lub „nas”). Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies (dalej „Polityka”), która:
 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
W związku z oferowaną gamą usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych usług (określonych w niniejszej Polityce jako „nasze Usługi”). Korzystanie z naszych Usług oznacza:
 • Odwiedzenie naszego Serwisu oraz korzystanie z naszych Usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności;
 • Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług.
Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.
 1. Dane osobowe które zbieramy
Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.
Przeglądając nasz Serwis możemy zbierać: ·         Informacje o sposobie przeglądania naszego Serwisu; ·         Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP i typ przeglądarki);
Kontaktując się z nami, lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą: ·         Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe), w tym przez telefon, e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 1. Inne źródła danych osobowych
Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:
 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych.
 
 1. Jak i dlaczego używany danych osobowych
W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:
Używamy danych osobowych do: To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na: Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób? Podstawa prawna
Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji biznesowych Zarządzanie i ulepszanie naszego Serwisu. Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszym Serwisie, aby poprawić jakość obsługi klienta. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszego Serwisu. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki cookies i podobne technologie. Prawnie usprawiedliwiony cel
Rozwijania i ulepszania naszej oferty usług, know-how i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą. Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszych usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako klientowi.
Wykrywania oszustw i innych przestępstw oraz ich zapobiegania. Ważne jest, abyśmy monitorowali nasze Usługi w kontekście wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu wykorzystywaniu usług. Pomoże nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług.
Kontaktu i interakcji z Tobą Kontaktu z Tobą w sprawie naszych Usług, na przykład przez telefon, e-mail lub pocztę, lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które skierowałeś do nas. Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację. Prawnie usprawiedliwiony cel
 1. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych
W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym „prawnie usprawiedliwionym celu”, są to:
 • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych usług;
 • promowanie i wprowadzania na rynek naszych usług;
 • obsługa konta (na przykład konto użytkownika online), zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych użytkowników, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, użytkowników i współwłaścicieli;
 • testowanie i rozwijanie nowych usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.
 
 1. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług
W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.
Dostawcy usług Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.
 1. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom
Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:
 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.
 
 1. Komu powierzamy przetwarzanie danych osobowych
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: – nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, – Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA – przechowywanie maili
 1. Logi serwera
Korzystanie z Serwisu  wiąże się też z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde wejście na Serwis oraz przejście na jej podstrony jest zapisywane w  logach serwera. Zapisywany jest m.in. adres IP Użytkownika, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z poszczególnymi użytkownikami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 1. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe
Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:
 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL)
Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas. Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.
 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:
 1. (Przede wszystkim) powodu dla którego je zgromadziliśmy;
 2. Jak dawno temu zostały zebrane;
 3. Czy istnieje podstawa prawna / regulacyjna, abyśmy je zachowali;
 4. Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub naszego interesu.
 
 1. Jak wykorzystujemy pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Firma. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwany jest nasz Serwis. Na naszego Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
DZIAŁANIE CHARAKTERYSTYKA TYP
Zapewnienie wydajności §  kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki); §  optymalizacja (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu); Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane
Zwiększenie bezpieczeństwa §  sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie; Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane
Zapamiętanie preferencji §  ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka; Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane
Analiza sposobu korzystania z Serwisu §  zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu; Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu
Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu §  nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu; §  nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres; Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu
Wtyczki / widgety §  dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych; §  odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień); Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszym Serwisie.
 1. Twój wybór w zakresie plików cookies
Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasz Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org
 1. Prawo dostępu do danych
Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.
 1. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane
W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:
 • Prawo do poprawienia danych
Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.
 • Prawo do sprzeciwu
Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 13.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 13.4 poniżej).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
 • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 13.2 powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
 
 • Prawo do usunięcia danych
Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
 • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 13.2 powyżej);
 • wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
 • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
 
 • Prawo do przenoszenia danych
Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: stomatologia.estedent@gmail.com.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych
  Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy „jak się z nami skontaktować”.  
 1. Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami: Telefon: 737 470 797 E-mail:    stomatologia.estedent@gmail.com Poczta:    ul. Beskidzka 34 44-335 Jastrzębie Zdrój Z Inspektorem Danych Osobowych Firmy możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: stomatologia.estedent@gmail.com.   Polityka została ostatnio zaktualizowana: 19.06.2019